• Organizácia vyučovania

   • Hodina

     

    Trvanie

     

    Prestávka

    1.

    7:40 -  8:25

    8:25  -  8:30

    2.

    8:30 - 9:15

    9:15  -  9:25

    3.

    9:25 - 10:10

    10:10 - 10:25

    4.

    10:25 - 11:10

    11:10  - 11:20

    5.

    11:20 - 12:05

    12:05 - 12:10

    6.

    12:10 – 12:55

    12:55 - 13:30

    7.

    13:30 – 14:15

    -

     

     

    Škola chce zabezpečiť nerušený a pokojný priebeh vzdelávania a výchovy žiakov, preto počas vyučovania od 7:40  hod. do 11:00 hod. bude budova školy uzamknutá.

    Žiadame rodičov, aby dodržiavali toto rozhodnutie a konzultácie s učiteľmi si plánovali podľa konzultačných hodín učiteľov.

    Cudzie osoby (vrátane rodičov) môžu vstupovať do budovy školy iba v opodstatnených prípadoch a bez súhlasu zodpovedných zamestnancov školy sa nesmú svojvoľne pohybovať po budove školy, vstupovať do šatne, navštevovať žiakov v triedach, samostatne si volať vyučujúcich z  tried.

    Upozornenie: Je zakázané vyvolávať žiakov a učiteľov z tried počas vyučovacej hodiny!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje