• Desiata so starostom obce

     • V stredu 28.6.2023 sa stretli reprezentanti školy s pánom starostom Rastislavom Grichom. Z jeho rúk si ďakovný list a sladkú odmenu prevzalo 40 žiakov (14 žiakov chýbalo), ktorí dosiahli aj v tomto školskom roku umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola, za čo im ešte raz ďakujeme.

      Ďakujeme aj všetkým učiteľom, ktorí majú veľkú zásluhu na príprave a vedení žiakov.

     • Posledný školský deň

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pripomíname, že zajtra (piatok 30.6.2023) bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 9:30 hod.

      ŠKD bude v piatok 30.6.2023 v prevádzke od 10:00 hod. do 15:00 hod.

      Zabudnuté (stratené) veci si budete môcť vyzdvihnúť prvý júlový týždeň, potom poputujú do kontajnera na textil.

      Prajeme Vám teplé leto plné krásnych zážitkov :)

     • Školský ples

     • Naši deviataci znova predviedli svoje organizačné schopnosti, spolupatričnosť a zodpovedný prístup, keď zorganizovali ples pre svojich kamarátov z 5. - 8. roč. Predviedli sa v tom najlepšom svetle... myslím, že do života idú dobre pripravení. ..... o chvíľu odídu...... budeme sledovať ich osudy, tešiť sa, keď nás prídu pozrieť a držať im palce nech sú dobrými ľuďmi. Už viac neurobíme. Snáď sme urobili maximum.

       

    • Organizácia posledného týždňa
     • Organizácia posledného týždňa

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 26.6.2023 do štvrtka 29.6.2023 bude skrátené vyučovanie.

      Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. - 9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

      Dňa 30.6.2023 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod.

      ŠKD bude v piatok 30.6.2023 v prevádzke od 10:00 hod. do 15:00 hod.

       

    • Oznam vedúcej ŠJ – ukončenie školského roka
     • Oznam vedúcej ŠJ – ukončenie školského roka

     • Z dôvodu ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni, môžete odhlasovať stravu  najneskôr do pondelka 26.6.2023 do 14:00 hod.

      Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné (ak Vaše dieťa ochorie) budete si môcť zobrať obed do obedára. Posledný školský deň, dňa 30.6.2023, sa bude strava vydávať od 10:00 hod.

     • Obedy zadarmo od septembra 2023 pokračujú - návratky

     • Ak bude Vaše dieťa od septembra 2023 navštevovať ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.09.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

      O dotáciu môže rodič požiadať návratkou, najneskôr do piatku 23. júna 2023 (odovzdať tr. učiteľom).

      V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo a o dotáciu máte záujem, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov na základe zápisného lístka stravníka, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej školskej jedálne koncom augusta.

      Upozornenie:

      V prípade, ak nepožiadate o bezplatné stravovanie v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Paušálne režijné náklady platené mesačne ostávajú v sume 3,- €.

      V návratke uveďte triedu, do ktorej bude Vaše dieťa chodiť od septembra (nie v tomto šk. roku).

      Navratka_-_dotacia_na_stravu(1).docx

      Ak nemáte tlačiareň, návratku si môžete vyzdvihnúť u tr. uč.

     • Semifinále GPX východ - šach

     • V sobotu 10.06.2023 si Samuel Hnát porovnal svoje šachové schopnosti v Semifinále GPX východ - chlapci do 11 rokov, ktoré sa konalo v Bardejove. Stretli sa tam najlepší hráči z východného Slovenska. Po remíze v poslednom kole mu ostala nepopulárna priečka - 1. náhradník do finále a zistil, kde má ešte rezervy na ktorých budeme pracovať v ďalšej sezóne. 

     • Beh na vrchol Minčola

     • V nedeľu 11.6.2023 sa uskutočnila súťaž v behu na vrchol Minčola, v ktorom získal štvrták Vladimír Fröhlich 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Školský výlet žiakov 9. roč.

     • Deviataci si užívajú školský výlet na Horehroní. Po včerajšej jump aréne v Banskej Bystrici dnes pri vymodlenom počasí splavili rieku Hron. Prajme im šťastný návrat domov.

     • 10. ročník vedomostnej misijnej súťaže

     • Naše 3 šikovné „misionárky“ – Zdenka Hubová, Viktória Repková a Dominika Valeková vyhrali X. ročník vedomostnej misijnej súťaže starších žiakov ZŠ v Košickej arcidiecéze. Súťaž zorganizovali 5. júna 2023 Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy v Humennom. Súťažilo 7 trojčlenných družstiev, ktoré si preverili svoje vedomosti v 3 súťažných kolách. Každý súťažiaci bol odmenený vecnými darmi a diplomom. Nášmu víťaznému tímu blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

     • MDD

     • Tím. To je to, keď každý vie, čo treba, zaskočí, kde treba, pomôže, zoženie, doplní, dozrie, vybaví, povzbudí....Ďakujeme deviatakom a ich triednym učiteľom, ktorí zorganizovali pre celú školu MDD :)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje