Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra FP 210907 interiérové vybavenie - deliaca stena 1 520,00 s DPH 10.09.2121 ELFA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211141 FP-telekomunik. technika-splátka zariad. 9,50 s DPH 30.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211128 FP- Všeobecný materiál 34,01 s DPH 30.11.2021 ELFFA spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211129 FP- Vš.mat.- športový a telovýchovný mat 93,80 s DPH 30.11.2021 deivo ŠPORTUJEME ,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211129 FP- Vš.mat.- športový a telovýchovný mat 300,00 s DPH 30.11.2021 deivo ŠPORTUJEME ,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211130 FP- špeciálny materiál - testy COVID-19 179,98 s DPH 30.11.2021 STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211131 FP- Všeobecný materiál 102,20 s DPH 30.11.2021 Martin Žoldák ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211132 FP vš.sl.- technik PO a činnosť BTS 54,00 s DPH 30.11.2021 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211133 náklady budúcich období 248,40 s DPH 30.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211134 FP- Všeobecný materiál 32,26 s DPH 30.11.2021 HEGDAG s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211135 FP- Telekomunikačné služby-vývoz odpadu 45,60 s DPH 30.11.2021 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211136 FP- Energie - elektrika 51,14 s DPH 30.11.2021 SPP ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211137 Energie - elektrika MŠ 523,07 s DPH 30.11.2021 SPP ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211138 FP- Energie - elektrika ZŠ 256,56 s DPH 30.11.2021 SPP ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211139 FP- Všeobecné služby 264,00 s DPH 30.11.2021 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211126 FP- Všeob.materiál 34,20 s DPH 30.11.2021 Mária Neupauerová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211127 FP- Všeobecný materiál 34,20 s DPH 30.11.2021 J T Garden,s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211121 FP- Potraviny ŠJ 183,59 s DPH 30.11.2021 Lumäsko s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211123 FP- Potraviny ŠJ 91,04 s DPH 30.11.2021 KRISTIÁN , spol. s r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
Faktúra FP 211141 FP- Telekomunikačné služby 38,18 s DPH 30.11.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/3516