• Výchovné poradenstvo

    •  
      
     Výchovná poradkyňa - Mgr. Gabriela Dinisová

      

     Konzultačné hodiny: štvrtok 13:30 - 14:30

     Inokedy po dohode s výchovným poradcom

      

         Základné informácie:

               činnosť VP je zameraná na: 

     • riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou,
     • oblasť profesijnej orientácie 
      - poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov
      - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
            - pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
            - informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
      
      
     Užitočné internetové stránky:

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje