• Oznam o prihlasovaní sa do školy a škôlky

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 21.5.2020 bude možné prihlásiť Vaše dieťa do školy rodičovským kontom cez Edupage. Prosíme Vás o dôkladné prečítanie si oznamu. Prihláška bude záväzná, neznamená to, že "dám svoje dieťa a potom sa uvidí"...

      Prihlášky do materskej školy budú formou dotazníka, ktorý sa spustí tiež zajtra ráno a priamy link nájdete na FB a tiež tu na stránke školy.

      Kto by nemal ísť do školy a škôlky:

      - deti s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom),

      - deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.

      Uprednostnené budú deti zdravotníkov, hasičov, policajtov, pedagógov a deti pracujúcich rodičov.

      Aké OBMEDZENIA čakajú Vaše dieťa:

      - podľa záujmu o ŠKD budú musieť byť tieto deti spolu celý deň (doobeda aj poobede), to znamená, že v danej skupine môžu byť aj žiaci z iných tried,

      - používanie toalety bude organizované,

      - v priestoroch školy bude obmedzený voľný pohyb žiakov,

      - do školy a zo školy prichádza žiak len s osobou zo spoločnej domácnosti a v časových intervaloch podľa danej skupiny,

      - žiak musí mať 2 rúška, igelitové vrecko na rúško a jednorázové hygienické vreckovky

      - každé ráno pred vstupom do školy sa žiak podrobí meraniu teploty,

      - telocvičňa sa nebude využívať,

      - nebude sa preberať nové, ale utvrdzovať prebraté učivo a rôzne výchovné aktivity.

      Ak bude dobré počasie, žiaci budú väčšinou vonku (no v júni zvyknú byť horúčavy, dieťa musí mať pokrývku hlavy a dodržiavať pitný režim). Tiež v triedach je počas horúčav veľmi teplo a ventilátory sa nesmú používať.

      Rodič, ktorého dieťa nenastúpi do školy alebo škôlky, môže naďalej poberať OČR (ošetrovné).

      Prihláška bude funkčná od štvrtka 21.5.2020 od 7:00 hod. do nedele 24.5.2020 do 19.00 hod.

      Kto nevyplní prihlášku, bude sa to brať ako nezáujem o nástup do školy.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva SR rozhodlo o otvorení materských škôl a základných škôl (1. - 5. ročník)  od 1. júna 2020.

      Presné pokyny, usmernenia a prihlasovanie detí a žiakov zverejníme v najbližších dňoch.

      Kto by nemal ísť do školy a škôlky:

      • deti s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom),

      • deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.

      Zatiaľ si prečítajte usmernenie pre zákonného zástupcu:

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

     • Zber papiera - možnosť odovzdať priamo v SL

     • Možnosťou je odovzdať papier priamo v zberni v SL (smerom na Podsadok) v pondelok, stredu a vo štvrtok na našu školu :)

      Zberné suroviny a.s., Stará ĽubovňaMýtna 90064 01 Stará Ľubovňa+421 917 810 169; +421 52 4283 252

      Ďakujeme

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje