• Termíny podania prihlášok na SŠ

    •  

     1. Termíny podania prihlášok na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
      

     Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS (za celé Slovensko)

          do 1.2. 2020
      
     Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
          do 20.2. 2020
      
     ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
          do 28.2.2020


      
     2. Termíny podania prihlášok na SŠ, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
      
     Riaditelia SŠ zverejnia kritériá pre netalentové odbory
          do 31. 3. 2020
      
     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy
          do 10. 4. 2020
      
     ZŠ zašle prihlášky na SŠ
          do 20. 4. 2020
      
      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje