• Postup pri podávaní prihlášok na SŠ

    •  

     Postup podávania prihlášok na SŠ:

      
     Profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v máji so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. 
     Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Michalovciach.
     Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roka monitorujeme záujem žiakov o SŠ.
     Počas školského roka sa do výpočtového strediska v Michalovciach posielajú priebežné zbery záujmov žiakov o stredné školy (v tomto šk. roku v septembri a januári)
     Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie sa navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.
     Prihlášky na SŠ vypĺňa a zasiela ZŠ. Zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia správnosť údajov na prihláške.
     Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ. V prípade záujmu žiaka o talentovky sa mu vypíše aj tretia, prípadne štvrtá  prihláška (žiak môže mať 2 prihlášky s talentovým odborom, 2 s netalentovým odborom).
     Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné známky za 6., 7. a 8. ročník a  polročné známky z 9. ročníka.
     Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád, je potrebné doniesť prehľad "Úspechy v súťažiach a olympiádach" /súpis za jednotlivé školské roky - výsledkové listiny /, diplomy, výsledkové listiny, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ ...
      
      
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje