• Vážení rodičia a priatelia školy,

    neváhajte a nezabudnite, že aj v tomto roku môžete nášmu Občianskemu združeniu darovať 2% zo svojich daní. Môžete tým pomôcť základnej i materskej škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Viac informácií sa dozviete tu:
   • Milí rodičia, všetky informácie ohľadom zápisu Vašich detí do 1. roč. nájdete tu:

    https://zsplavnica.edupage.org/a/pre-rodicov

    alebo na hornej lište v sekcii Žiaci a rodičia - Každodenné záležitost - Pre rodičov
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Priateľskí učitelia
     • ZUŠ
     • Rozvíjanie talentu v hudobnom a výtvarnom odbore
      • Cudzie jazyky
      • AJ od 1. ročníka, NJ od 7. ročníka,
       rozšírené vyučovanie AJ na 2. stupni
       • Krúžky
       • Množstvo zaujímavých krúžkov
        • Čitáreň
         • ŠKD
         • Popoludňajšia činnosť v dvoch oddeleniach
       • Najnovšie

        Novinky

          • Triedne rodičovské - pozvánka

           29. 9. 2023

           Vážení rodičia,

           srdečne Vás všetkých pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.10.2023. Časy jednotlivých stretnutí Vám upresnia triedni učitelia.

           Na stretnutí triednych dôverníkov boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

           • 6,- € na žiaka na ZRPŠ
           • 15,- € na rodi
          • Víťazné granty

           22. 9. 2023

           Cez letné prázdniny nás potešili dve nadácie:

           Nadácia Volkswagen schválila 2500,- eur na rekonštrukciu detského ihriska v ZŠ. Projekt "Hracie prvky vymeníme, spoločne si zašantíme" napísala M. Vyparinová a do nemeckého jazyka preložila A. Vyrosteková.

           Nadácia Pontis nám schválila projekt "Micro:bit na škole" v sume 1000,- eur na zakúpenie micro:bitov, ktoré budú žiaci 2. st. využívať na hodinách informatiky. Víťazný projekt napísal J. Štupák.

          • Výstup na horu Marmon

           9. 9. 2023

           V piatok 8.9.2023 sa žiaci 8. a 9. roč. pri príležitosti 79. výročia SNP zúčastnili 25. ročníka „Pochodu vďaky“ na horu Marmon k pomníku, kde si pripomenuli jednú z epizód regionálnych dejín 2. svetovej vojny a SNP. Pochodu sa zúčastnilo 9 základných škôl z okresu a gymnázium T. Vansovej v počte okolo 350 žiakov, ktorí tak spojili turistiku s históriou.

         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
          • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
          • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
          • 37872915
          • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
          • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
          • 0948305102
          • 052/4283921
        • Fotogaléria

          zatiaľ žiadne údaje